POSVET O HELIKOPTERSKEM REŠEVANJU V SLOVENIJI

V sredo, 15.5.2024, smo člani Društva GRS Radovljica v sodelovanju z Občino Radovljica organizirali okroglo mizo oziroma strokovni posvet o helikopterskem reševanju v Sloveniji.

Svoje vidike helikopterskega reševanja so predstavili naš član Mihael Avbelj, ki ima dolgoletne izkušnje s helkopterskim reševanjem v Sloveniji in tujini, naša članica, zdravnica Eva Pogačar, vodja HNMP Brnik zdravnik Uroš Lampič in radovljiški župan Ciril Globočnik. Na dogodek so bili vabljeni ministrica za zdravje, minister za notranje zadeve in minister za obrambo. Žal se noben izmed ministrov dogodka ni udeležil. Prisotni so bili predstavniki Ministrstva za zdravje, predstavnikov Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve pa ni bilo na dogodku. Vabilu se je odzval poveljnik Civilne zaščite Slovenije Srečko Šestan. Vabljeni so bili tudi predstavniki medijev.

Ciril Globočnik, Mihael Avbelj, Eva Pogačar in Uroš Lampič

Miha Avbelj je predstavil koncept in zasnovo helikopterske baze na osnovi svojih izkušenj in strokovnih obiskov tovrstnih baz v tujini (kakršen je bil denimo tudi naš obisk na Bavarskem aprila letos). Eva Pogačar je predstavila stanje helikopterskega reševanja v gorah pri nas, Uroš Lampič pa stanje sistema helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Za konec je župan Ciril Globočnik predstavil še občinski načrt helikopterske baze v Lescah v okviru Letališča Lesce.

Lastniška struktura na območju ALC Lesce

Predstavniki Ministrstva za zdravje politike so se strinjali, da je prestavitev helikopterske baze z Brnika npr. v Lesce smiselna. Prav tako je bilo izraženo, da se na ministrstvih izvajajo aktivnosti z namenom posodabljanja sistem helikopterskega reševanja v Sloveniji. Srečko Šestan je poudaril tudi dejstvo, da helikoptersko reševanje v Sloveniji ni organizirano kot civilna dejavnost, kot je to drugod po Evropi in da je najprej potrebno razmišljati o tem cilju in o ureditvi namenskih reševalnih helikopterjih – tako za HNMP kot tudi za helikoptersko reševanje v gorah.

Sejna dvorana na Občini Radovljica

Člani Društva GRS Radovljica smo hvaležni Občini Radovljica za podporo in sodelovanje pri tem projektu. Upamo in verjamemo, da s takimi strokovnimi posveti tlakujemo pot naprej vsaj za optimizacijo in izboljšanje zdajšnjega stanja helikopterskega reševanja pri nas, hkrati pa si želimo, da bi se sistem približal evropskim oziroma mednarodnim standardom – to pomeni v samih helikopterjih, opremljenosti helikopterjev, vzpostavitvi primernih helikopterskih baz in navsezadnje tudi primerno usposobljen kader za izvajanje takega reševanja.

V Društvu GRS Radovljica zagovarjamo stališče, da je helikoptersko reševanje v gorah izjemenega pomena za našo državo in zato morajo biti pogoji sorazmerno primerni za ta namen. Že več kot 20 let podpiramo selitev helikopterske baze z Brnika v Lesce. Nujno potrebna je vzpostavitev vsaj ene dodatne helikopterske baze v Sloveniji, da se vsem prebivalcem države lahko nudi HNMP.

Strogo zagovarjamo delo gorskih reševalcev tudi v helikopterskem reševanju in s tem namen še naprej skrbeti za odlično usposabljanje reševalcev letalcev v okviru GRZS. Reševanje v okviru HNMP ni enako reševanju v gorah in težko dostopnem terenu. Zagovarjamo želje in potrebe po ureditvi razmer s prevozniki. Predvsem si želimo modernih in kakovostno opremljenih helikopterjev, s katerimi se lahko učinkovito, hitro, predvsem pa varno izvaja helikoptersko reševanje v gorah takrat, ko je to potrebno in da helikopterji lahko poletijo in niso zasedeni z drugimi nalogami. Helikoptersko reševanje v Sloveniji se mora modernizirati in stopiti v korak s časom in mednarodnimi smernicami in zahtevami.

Upamo, da se bo kolesje začelo vrteti v pravo smer in bodo odločevalci upoštevali strokovne analize stanj in priporočila, da se končno v Sloveniji vzpostavi sistem helikopterskega reševanja, ki bo hiter, učinkovit in varen.