Statistika nesreč leta 2018

Število reševanj GRS Radovljica: 32

Število intervencij, ko je bil prisoten zdravnik: 16 (50 %)

Število intervencij s pomočjo helikopterja: 16 (50 %)

Število odhodov reševalcev na intervencije: 324

Povprečno število reševalcev na eni intervenciji: 10,13


Intervencije glede na aktivnost:


Vrste intervencij:

Statistika nesreč GRS Radovljica