Kje rešujemo?

GRZS deluje na območju Republike Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje že več kot desetletje uporablja za ugotavljanje pristojnosti ob intervencijah digitalizirane meje pristojnosti posameznih postaj/društev GRS. O mejah pristojnosti so se postaje dogovorile postopoma na podlagi predvidenih najboljših odzivnih časov na posameznih območjih in tradicije pripadnosti posameznih območij h krajem, kjer so sedeži postaj/društev GRS. Kadar pride do nesreče v bližini meje območja pristojnosti, sta pogosto obveščeni obe potencialno pristojni postaji. Društvo GRS Radovljica meji s postajami GRS Tržič, Kranj, Škofja Loka, Bohinj, Mojstrana in Jesenice.

Društvo GRS Radovljica pa je pristojno za reševanje na območju, ki zajema območja občin Bled, Gorje, Radovljica in Žirovnica in zajema naslednja območja:

 • sever planote Jelovica,
 • dolina Save Bohinjke od konca Soteske,
 • severni del planote Pokljuka do grebena Debele Peči, Brda in Mrežc,
 • dolina Radovne s sotesko Vintgar,
 • planota Mežakla južno od grebena,
 • dolina Save Dolinke od Most nižje in dolino Save do izliva Nemiljščice,
 • južna pobočja glavne verige Kravank od malega Potoškega Stola preko Stola do Vrtače,
 • vrhova Srednji Vrh in Srednja peč,
 • južni, zahodni in severozahodni del Begunjščice,
 • zahodni del Dobrče,
 • greben Rebro z okoliškim predgorjem,
 • hribovje med Jamnikom, Podblico, Nemiljami in Rovtami.
Društvo GRS Radovljica je teritorialno pristojna na območju, ki ga prikazuje karta.