Zgodovina društva

Ustanovitev GRSS

Gorska reševalna služba Slovenije (GRSS) je bila ustanovljena 16.7.1912 v Kranjski Gori v okviru takratnega SPD (slovenskega planinskega društva).

Ustanovitev GRS Radovljica

Prve zamisli o ustanovitvi postaje GRS Radovljica segajo v leto 1948, uradno pa je bila ustanovljena 4. maja 1964. Za prvega načelnika je bil izvoljen Peter Ježek. Že v samem začetku se je postaja pričela aktivno vključevati v sistem zaščite in reševanja v občini Radovljica. V letu 2006 je prišlo do reorganizacije GRSS in nastala je Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS), katere član je tudi novo ustanovljeno Društvo GRS Radovljica.

1964 – 1994

Pod vodstvom Petra Ježka so 4. maja 1964 ustanovili novo postajo Gorske reševalne službe Radovljica. Istega leta so bili že organizirani prvi tečaji za gorske reševalce. Let 1967 so sedež radovljiške postaje GRS preselili iz takratne postaje Ljudske milice v radovljiško graščino.

Spomladi 1969 so radovljiške reševalce obiskali reševalci iz Schlierseeja, obisk na Bavarskem pa smo jim jeseni vrnili.

V letu 1977 je v reševalni akciji na Stolu prvič posredoval helikopter. Leto kasneje a so v Soteski izvedli prvo poizkusno odstreljevanje snežnega plazu.

Leta 1982 je bil za načelnika društva izvoljen Toni Smolej in je načelnik še danes. Njegove misli o delu gorskih reševalcev:

Le malo je prostovoljnih dejavnosti, kjer bi posameznik, tudi za ceno svoje ogroženosti, reševal drugega, ki ga skoraj zagotovo do takrat še ni srečal, reševal prostovoljno, ne glede na čas in razmere, reševal tudi v primeru, ko razum šepeta o tem, da je ponesrečenec že mrtev.

V času osamosvajanja Slovenije je velik del članov aktivno sodeloval v alpskem izvidniškem vodu slovenske Teritorialne obrambe.

Število reševanj se je z leti povečevalo, prav tako tudi število zdravnikov, ki so bili člani GRS Radovljica.

1994 – danes

Društvo GRS je pridobilo lastno terensko vozilo.

Od leta 2002 deluje GRS Radovljica v novih, sodobno opremljenih prostorih v Lescah.

Leta 2005 se je postaja GRS Radovljica oddvojila od Planinskega društva Radovljica in se organizirala kot samostojno Društvo gorske reševalne službe Radovljica.

V letu 2010 je bilo izjemno veliko nesreč zaradi snežnih plazov – Dovška baba, Zelenica, Vogel …

Leta 2014 je društvo praznovalo petdeset let. Ob obletnici smo izdali tudi zbornik “Radovljiških petdeset”. Takrat je društvo prejelo tudi veliko plaketo občine Radovljica.

Od leta 2014 društvo s pomlajevanjem članstva uspešno kljubuje hitri rasti pogostosti intervencij.