Reševalec letalec

Reševalec letalec je reševalec GRS, ki je opravil dodatno usposabljanje in izpit za reševalca letalca. Letalec je aktiven v posadki dežurne ekipe GRSZ, ki je specializirana za helikoptersko reševanje ponesrečencev in obolelih v težko dostopnih gorskih območjih.

Reševalci letalci:

Gašper Finžgar

Miha Larisi.

Reševalci letalci zdravniki:

Luka Camlek,

Miha Gašperin,

Ožbej Kunšič.