Zdravnik

Zdravnik je uspešno opravil vse izpite na Medicinski fakulteti v Ljubljani ali v Mariboru. Študij traja šest letnikov in obsega predklinične in klinične predmete. Po zaključenem študiju se pridobi strokovni naziv doktor medicine. Zdravnik po zaključenem študiju nato opravlja pripravništvo, ki je sestavljeno iz obveznega dela, ki traja šest mesecev, in izbirnega dela, ki ni obvezno in ga zdravnik lahko opravlja, če se nanj prijavi. Po končanem pripravništvu se zdravnik lahko prijavi za opravljanje strokovnega izpita. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu se lahko zdravnik prijavi na razpis za specializacijo.

Zdravniki:

Eva Pogačar

Luka Camlek

Miha Gašperin

Maja Modic

Ožbej Kunšič

Jernej Dolar

Ivana Potočnik