Vodnik reševalnega psa

Vodnik reševalnega psa je reševalec GRS, ki je s svojim šolanim psom opravil usposabljanje in izpit za vodnika reševalnega psa in izpit za reševalnega psa.

Vodnik in reševalni pes najpogosteje prideta v poštev za iskalne intervencije in reševalne intervencije v primeru zasutja s plazovi.

Vodniki reševalnih psov:

Grega Brajnik