Reševalec letalec inštruktor

Reševalec letalec inštruktor je reševalec GRS z opravljenim usposabljanjem in izpitom najprej za reševalca letalca nato pa še za reševalca letalca inštruktorja. Skrbi za usposabljanje novih reševalcev letalcev in tudi zdravnikov reševalcev letalcev.

Reševalec letalec inštruktor:

Toni Smolej