Pripravnik

Pripravnik je kandidat za reševalca GRS, ki je v procesu usposabljanja. Usposabljanje poteka v okviru društvenih vaj, ki so lahko suhe (na postaji, na poligonu) ali terenske vaje, kjer se dela po principu reševanja scenarijev. Usposabljanje pripravnikov vodijo reševalci inštruktorji. Ob pozitivnem mnenju inštruktorjev društvo GRS prijavi pripravnika na opravljanje izpitov iz letne ter zimske tehnike ter izpita iz znanja prve pomoči. Ob uspešno opravljenih obeh izpitih postane polnopravni reševalec GRZS.

Kako postaneš pripravnik?

Vsak, ki želi postati pripravnik in tako kandidat za reševalca GRS, mora to izkazati s poslano prošnjo na info@grs-radovljica.si. Od kandidata je zahtevano, da je polnoleten, ima psihofizične sposobnosti gibanja po gorskem svetu, ima opravljeno alpinistično šolo, ima smisel za orientacijo v gorskem svetu, pozna okoliške poti in hribe ter ima stalno bivališče v okolici Radovljice. Pripravnik lahko postane tudi oseba, ki s svojimi specifičnimi znanji bistveno pripomore k delu GRS, npr. zdravnik ali zdravstveni delavec, alpinist, vodnik reševalnega psa…

Pripravniki:

Karin Erklavec

Bine Mekina

Maja Modic

Marjan Robič

Aljaž Žnidaršič