Reševalci GRS Radovljica sodelovali na mednarodni vaji pod planino Korošica

V soboto, 18.3.2023, je pod planino Korošica potekala obsežna vaja reševanja iz snežnega plazu. Glavni organizator vaje je bilo društvo GRS Tržič, sodelovali pa so tudi kolegi reševalci iz društev Borovelj in Železne kaplje iz sosednje Avstrijske Koroške ter kolegi iz društva GRS Jezersko. Iz naših vrst so na vaji sodelovali štirje reševalci – reševalec inštruktor na plazišču, reševalec inštruktor v bazi za delo z dronom in zvezami, reševalec vodnik reševalnega psa in reševalec zdravnik.

Vaja se je pričela pred 8.uro s prvim pozivom. Ker se je plaz zgodil blizu slovensko-avstrijske meje so bili prek Centra za obveščanje aktivirani tudi gorski reševalci iz Borovelj, hkrati pa tudi reševalci iz Tržiča. Zaradi obsežnosti intervencije smo bili aktivirani tudi v sosednjih društvih GRS Radovljica in GRS Jezersko. Aktivirana sta bila tudi dva helikopterja. Helikopter LPE je najprej z lavinsko žolno preiskal plazovino in lociral zasute, nato spustil reševalca letalca in letalca zdravnika, ki sta ponesrečenca oskrbela in pripravila za dvig. Ostale ponesrečence je bilo potrebno najti klasično in oskrbeti na terenu ter pripraviti na transport. Helikopter SV je poskrbel za transport ekip reševalnih psov iz Borovelj, Radovljice in Tržiča ter zdravnikov iz Tržiča in Radovljice na mesto dogodka po principu Dog&Doc, prav tako pa je prepeljal opremo iz doline. Glavnina je medtem prispela na kraj plazu. Reševalni lavinski psi so nato izmenično locirali ponesrečene zasute, nato so reševalci začeli z izkopom. Nato so ekipe začele že med izkopom nuditi prvo medicinsko pomoč ponesrečenim, ki so jih reševalci nato pripravili za klasičen transport v dolino. Zadnjega ponesrečenega je bilo potrebno najti s klasičnim sondiranjem v sonderskih vrstah.

Po koncu vaje je sledila analiza na kraju – s potekom smo bili zadovoljni na vseh straneh. Vaja je potekala gladko, z visokim nivojem znanja smo dokazali, da lahko zelo uspešno sodelujemo člani sosednjih postaj GRS in tudi s kolegi iz Avstrijske Koroške iz Borovelj in Železne Kaplje. Po zaključeni vaji je sledilo še kosilo pri gostišču Karavla in druženje v lepem vremenu.

Društvu GRS Tržič se zahvaljujemo za vabilo na dogodek in jim čestitamo ob vrhunsko izpeljani vaji. Želimo si še naprej zglednega medsebojnega sodelovanja z našimi sosedi, prav tako tudi s sosedi iz Avstrije.