Člani, ki jih žal ni več med nami

 • Peter Ježek
 • Peter Žula
 • Jože Avguštinčič
 • Cene Vinko Grilc
 • Jože Pavlin
 • Franc Lipovec
 • Zdravko Černe, zdravnik
 • Srečo Jalen
 • Alojz Gosnik
 • Alojz Komac
 • Franc Pirnat
 • Miha Koman
 • Alojz Uršič
 • Peter Koren
 • Milan Vipotnik
 • Janez Hanžič
 • Zvone Andrejašič
 • Janez Petrič
 • Ivo Valič, zdravnik
 • Pavel Tolar
 • Franci Stojan
 • Aleš Zupanc
 • Janez Pfajfar
 • Samo Debelak
 • Franci Pretnar
 • Damjana Pirih, zdravnica
 • Aleš Ježek