Leto 2023 začeli s tremi intervencijami v dveh dneh

Za nami je pester vikend.

Včeraj, v soboto, 28.1., smo posredovali na Blejski koči na Lipanci, kjer je obolela in dehidrirala oseba. Z dežurno ekipo GRS Brnik smo jo oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem LPE, ki je osebo prepeljala v SB Jesenice.

Danes, 29.1., smo posredovali kar dvakrat.

Pri Domu pri izviru Završnice se je poškodoval alpinist. Z dežurno ekipo GRS Brnik smo ga na kraju oskrbeli, helikopter LPE pa ga je prepeljal v SB Jesenice.

Popoldne se je pod Roblekovim domom poškodoval turni smučar. Osebo smo oskrbeli in jo na klasičen način prenesli v dolino, kjer smo jo predali reševalcem NMP.

V gorah vladajo zimske razmere. Bodite previdni. Pomembno je upoštevati razmere in izbirati cilje, ki so primerni celi skupini. Pozimi v hribe in gore ne zahajajmo sami.

Letna sezona v GRS Radovljica

Zdaj, ko se še vleče lepše vreme in toplejši oktober, lahko rečemo, da je poletna sezona v hribih in gorah pri koncu. Tako kot v zadnjih letih, smo tudi letos opravili več intervencij kot prejšnje leto. Že sredi avgusta je trend kazal v smer novega najvišjega števila intervencij, tako kot več ali manj pri vseh ostalih društvih GRZS.

V juniju smo takoj nadaljevali z intervencijami. Najprej 14. junija, ko smo dobili poziv za reševanje pod Blejskim gradom, ko se je na poti z grada v gozdu poškodovala tuja pohodnica. Gospo smo oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila NMP.

Nato 18. junija smo imeli intervencijo na pobočju Vrtače, kjer si je pri sestopu planinec poškodoval gleženj. Gorski reševalci smo v sodelovanju z dežurno letalsko ekipo GRZS za reševanje v gorah planinca oskrbeli in nato s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v SB Jesenice.

21. junija se je v večernih urah na pobočju Velike Osojnice na Bledu izgubila tuja pohodnica. Prejeli smo poziv za intervencijo in odšli na pomoč. Pohodnico smo našli s pomočjo koordinat in pospremili v dolino.

23. junija smo imeli v dolini Završnice društveno vajo iz prve pomoči in oskrbe na terenu. Na več točkah smo obnovili in utrdili znanje iz nudenja prve pomoči pri poškodbah, nenadnih obolenjih in poslabšanjih zdravja, ponovili smo temeljne postopke oživljanja in pripravo za  transport ter sam transport poškodovanega oziroma obolelega. Vajo smo izvedli na gozdnem, težjem, tudi strmem terenu, da smo čimbolj simulirali realne scenarije na terenu pri intervencijah.

Ob koncu vaje smo pa dobili poziv za iskalno-reševalno intervencijo dveh tujih pohodnikov na območju Begunjščice. Nebo se je zapiralo, proti vrhu grebena Begunjščice je grozil tudi dež, zato smo iz doline Završnice odhiteli proti Koči pri izviru Završnice oziroma Smokuškemu plazu, tam proti grebenu gore smo pohodnika našli nepoškodovana in ju pospremili v dolino.

S tempom intervencij smo nadaljevali tudi v juliju. 3. julija v jutranjih urah si je pri sestopu z Debele peči planinka poškodovala ramo in roko. Odhiteli smo na pomoč in v sodelovanju z dežurno ekipo GRZS z Brnika planinko oskrbeli in nato je bila prepeljana v SB Jesenice s pomočjo helikopterja Slovenske vojske.

Še isti dan, 3.7., smo prejeli še en poziv za intervencijo. Okoli 13. ure je oseba pri Blejski koči nenadoma obolela in potrebovala pomoč, ponovno smo odhiteli na pomoč in oskrbeli ter s pomočjo dežurne ekipe GRZS na Brniku in helikopterjem Slovenske vojske osebe prepeljali v SB Jesenice.

9. julija smo prejeli poziv za intervencijo, reševanje na pobočju Homa, pri naselju Sebenje pri Bledu je pohodnik padel in se poškodoval. Osebo smo na kraju oskrbeli reševalci GRS Radovljica, nato jo je pa dežurna ekipa GRZS in helikopter Slovenske vojske prepeljal v SB Jesenice.

Nato 13. julija smo imeli reševalno intervencijo na območju planine Klek na Pokljuki, kjer si je planinka poškodovala nogo. Osebo jo dežurna ekipa z Brnika in helikopter Slovenske vojske prepeljal v SB Jesenice.

24. julija smo ponovno imeli dve intervenciji. Najprej smo prejeli klic na pomoč malo pred 14. uro, ko naj bi planinko na poti na Stol ugriznila kača. Hitro smo odhiteli z Valvazorja proti Stolu, planinko pa je pred našim prihodom že oskrbel in prepeljal v SB Jesenice helikopter Letalske policijske enote z dežurno ekipo GRZS.

Nato pa okoli 15.30 drugi poziv na pomoč, ko si je pri Poljški planini pohodnica poškodovala koleno, gospo smo na terenu oskrbeli, helikopter LPE pa jo je prepeljal v SB Jesenice.

Prišel je avgust in 2.8. smo imeli intervencijo na Grajski planini na Pokljuki, kjer je oseba nenadno obolela. Osebo smo najprej našli in nato oskrbeli na terenu ter pripravili za transport s helikopterjem LPE, prepeljana je bila v SB Jesenice.

10. avgusta smo dobili poziv za intervencijo na poti s pobočja Begunjščice. Nepoškodovana planinca smo pospremili v dolino in z vrvno tehniko locirali izgubljeno opremo.

Istega dne dopoldne smo pomagali ekipi NMP Radovljica pri spustu preminule osebe z zahtevnega terena.

13. avgusta smo imeli intervencijo na območju Osojnice na Bledu. Osebe smo našli in jih pospremili v dolino.

23. avgusta smo prejeli poziv za intervencijo v soteski Vintgar, ko je tujega pohodnika nenadoma obšla slabost. Gospoda smo na terenu oskrbeli in prenesli do parkirišča pri vhodu v sotesko, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Bled.

Prišlo smo do septembra. 3.9. smo ponovno posredovali v soteski Vintgar, ko si je pohodnica poškodovala nogo in koleno. Gorski reševalci smo v sodelovanju z ekipo NMP Bled gospo oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila NMP Bled.

Isti dan, 3. septembra, se je nekaj izmed nas odpravilo na srečanje s kolegi reševalci iz Borovelj, ki so nas povabili na svečan blagoslov novega križa na Celovški špici. Dogodek smo skupaj nato zaključili v Celovški koči z druženjem. Veselimo se sodelovanja s kolegi čez mejo še naprej!

5. septembra je v Domu pri izviri Završnice oseba nenadoma obolela in potrebovala pomoč, reševalci smo jo prepeljali v dolino.

8. septembra v večernih urah smo dobili poziv na intervencijo na Veliko Osojnico nad Bledom. Planinca zaradi teme nista mogla sestopiti. Gorski reševalci smo jih našli in pospremili v dolino.

14. septembra smo bili pozvani na iskalno intervencijo na Pokljuko. Skupaj z konkretnim številom gasilcev in tudi policije smo začeli iskalno intervencijo, nato pa kmalu dobili informacijo, da je oseba najdena nižje pri cesti na Pokljuko.

18. septembra smo dan začeli že zgodaj, ko smo odhiteli na pomoč nenadno oboleli osebi na Pokljuki. Osebo smo oskrbeli na kraju dogodka in prenesli do gozdne ceste, kjer ga je prevzela ekipa NMP Bled.

Še isti dan po nekaj urah, ko smo zaključevali analizo prve intervencije na postaji, smo prejeli poziv za reševanje poškodovane osebe na pobočju Mežakle. Osebo smo našli in jo na terenu oskrbeli ter predali ekipi NMP Bled.

8. oktobra smo v popoldanskih urah dobili poziv za reševanje pohodnice pri Blejski koči, ki je padla in si poškodovala roko. Osebo smo oskrbeli v koči in jo prepeljali do glavne ceste, kjer so jo prevzeli reševalci NMP Bled.

15. oktobra popoldne je pohodnika na Pokljuki pri planini Javornik nenadoma obšla slabost. Osebo smo na kraju oskrbeli reševalci GRS Radovljica, pred tem so ocenili stanje člani dežurne ekipe za letalsko reševanje, ki so odhiteli naprej. Gospoda smo oskrbeli in predali ekipi NMP Bled.

22. oktobra v jutranjih urah smo v dežju odhiteli na pomoč tuji pohodnici blizu Fuxove brvi, na drugi strani Save, na strmini, kjer si je poškodovala noge. Osebo smo oskrbeli na terenu in prenesli do ceste ter predeli ekipi NMP Bled.

30. oktobra popoldne smo dobili poziv za iskalno intervencijo na območju Pokljuke. Osebo smo našli nedaleč stran od gozdne ceste in jo pospremili do njenega izhodišča.

8. novembra, ko temperature niso bile več poletno-jesenske, smo šli na pomoč planinki, ki se je izgubila na poti s Stola in ni znala varno sestopiti. Osebo smo našli in jo varno pospremili v dolino.

Ob koncu letne sezone se zahvaljujemo za sodelovanje vsem ostalih službam, s katerimi vestno sodelujemo in upamo, da tako ostane še naprej. Pohodnikom in planincem želimo varen korak v hribih in gorah ter ustrezno pripravo na ture. Zima bo počasi začela trkati na vrata in kmalu bomo lahko uživali v pobeljenih strminah in pobočjih. Želimo si čim manj intervencij v zimskem času. Želimo vam zanesljivo in varno pot v hribih!

POMLAD V GRS RADOVLJICA

Po napornem začetku leta v januarju, smo v GRS Radovljica imeli februar še kar miren in brez večjih intervencij. V marcu smo nato posredovali trikrat, nazadnje tudi s pomočjo helikopterske ekipe za reševanje v gorah. S taljenjem snega in boljšimi razmerami smo se v društvu začeli v marcu pripravljati na letno sezono.

17.3. smo imeli na pobočju Stola blizu Valvazorjevega doma društveno vajo – reševanje s štafetnim spustom. Na strmem in zaradi suhosti tudi zahtevnem terenu smo obnovili znanje štafetnega spusta. Vadili smo različne načine spuščanja, tudi z novejšimi napravami in pripomočki, torej obnavljali tudi tipizirano tehniko reševanja.

24.3. smo imeli na poligonu v Dragi nasproti Grada Kamen letno vajo iz alpinistike. Ker moramo biti gorski reševalci vešči v alpinistiki, smo v manjših skupinah in parih obnavljali tehnike alpinističnega plezanja, reševanja padlega in varovanja.

31.3. smo izvedli društveno vajo iz postavljanja vrvne ograje in osnov tipizirane tehnike reševanja.

V aprilu smo imeli dve intervenciji – druga, 12.4., je potekala na zahtevnejšem terenu pod Babjim zobom na Jelovici, kjer se je zaplezal planinec in ni mogel varno nadaljevati ali sestopiti. Hitro smo krenili proti Jelovici z obema društvenima avtomobiloma, se zbrali nad mestom ponesrečenca in organizirali reševanje. Spustili smo reševalca proti ponesrečencu, vmes je bil tudi manjši previs oz. skok, in ju nato varno dvignili nazaj gor proti sidrišču. V senčnih predelih je ostajalo še nekaj snega, prav tako so bile razmere v skalnatih predelih zahtevne zaradi pozimske krušljivosti. V pripravljenosti je bil tudi naš reševalec letalec, intervencijo smo opravili brez pomoči helikopterja.

21.4. smo v sodelovanju z Občino Žirovnica in Civilno zaščito Žirovnica organizirali prikazno vajo iskanja in reševanja ponesrečenega padalca z drevesa v Završnici. Zbralo se je lepo število gledalcev. Po končani vaji je naš reševalec Grega Brajnik prejel priznanje za prostovoljstvo v času epidemije. Več o tem dogodku si lahko preberete v prispevku.

April smo zaključili z reševalno intervencijo v Vintgarju, 30.4., kjer je oseba doživela epileptični napad in se blažje poškodovala. Posredovali smo, osebo oskrbeli in prenesli iz soteske.

Maj je bil poln aktivnosti in vaj. Pričeli smo najprej 7.5. s skupno vajo v Vintgarju, kjer smo sodelovali skupaj s Policijo, gasilci, jamarji in reševalci potapljači ter Civilno zaščito. Vse ekipe so imele svoje zadolžitve in naloge smo uspešno izvedli. Scenarij je bil tak, da je prišlo do skalnega podora v soteski, poškodovanih je bilo več oseb, nekaj oseb tudi v vodi. Tiste v vodi so rešili potapljači, nato so jamarji postavili vrvno žičnico, gorski reševalci smo pa nato prenesli ponesrečence s pomočjo žičnice na varno stran soteske in nato še do Homa, kjer so jih prevzeli gasilci v štabu in nato predali ekipi NMP. Skupno vajo smo združili še s ponovno aktivacijo iskalne intervencije za pogrešano osebo s tega območja. Z gasilci smo prečesali pobočja Homa.

12.5. smo imeli še zadnjo društveno vajo pred letno sezono. V Dragi smo se zbrali in odšli navzgor proti poligonu, kjer smo se razdelili v več skupin in obnovili znanje iz letne tehnike – žemarjenje, dviganje in spuščanje po vrvi, vloga in naloge reševalca spremljevalca, sprememba smeri, ki jo izvede reševalec spremljevalec in deloma tipizirana tehnika.

Za 19.5. smo v GRS Radovljica dobili vabilo s strani smučišča Straža Bled na skupno vajo reševanja z žičnice (sedežnice). Vabilu smo se z veseljem odzvali in prišli popoldne oddelat skupno vajo. Tako smo se spoznali tudi z elementi reševanja z žičnic in posebno opremo, ki je potrebna za tovrstno reševanje.

21.5. smo z manjšo ekipo sodelovali na dogodku v vojašnici v Bohinjski Beli.

28.5. se je ekipa naših članov udeležila tekmovanja iz prve pomoči za gorske reševalce, ki je potekalo v Kranju v sklopu Dneva reševalcev. Naši člani so osvojili 5. mesto, za to in za njihov trud ter pripravljenost zastopati društvo jim iskreno čestitamo.

Konec maja, natančneje 25.5, je naš načelnik Toni Smolej prejel najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja za leto 2021 iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Za dolgoletno požrtvovalno in srčno delo smo Toniju globoko hvaležni.

Tako je prišel junij in prihajajo že poletne temperature, razmere v gorah pa še niso povsem poletne, zato velja previdnost, tako kot vedno. Prve dni junija smo začeli z dvema intervencijama v dveh dneh. Prva je bila iskalna intervencija v Kropi, kjer smo iskali pogrešano osebo skupaj z gasilci in policisti. Iskalna intervencija se je nato prelevila v reševalno, saj je bila oseba najdena, vendar je bilo ogroženo njeno zdravje, zato smo jo medicinsko oskrbeli in predali reševalcem NMP Radovljica. Druga intervencija je sledila naslednji dan v Vintgarju, kjer je pomoč potrebovala starejša oseba.

4.6. smo bili prisotni na dveh dogodkih. V Zelenici smo v sklopu izmenjave Erasmus predstavili svoje delo in poslanstvo gostujočim dijakom. V Begunjah smo odzvali vabilu PGD Begunje in se udeležili skupne prikazne vaje intervencije ob požaru v upravni stavbi podjetja Elan. Sodelovale so okoliške enote gasilcev. Gorski reševalci smo postavili vrvno žičnico in poskrbeli so varen iznos oseb ujetih oseb na strehi stavbe. Vaja je potekala ob praznovanju 140. obletnice PGD Begunje, za častitljiv jubilej gasilcem iskreno čestitamo in jim v pozdrav kličemo: Na pomoč!

Pred nami je torej letna sezona planinstva. V GRS Radovljica bomo aktivni na še kar nekaj dogodkih v juniju. Vsem želimo varen in srečen korak v hribih in gorah.

JANUARSKA KRONIKA

Za nami je živahen in naporen začetek leta. December je prinesel sneg in prave zimske razmere v gore. Temu primerno se je tudi veliko ljudi odločalo za izlete v zasnežene hribe in gore. Navkljub opozorilom glede razmer in previdnosti se vseh nesreč na žalost nikoli ne da preprečiti. Reševalci GRS Radovljica smo v prvem mesecu leta 2022 posredovali petkrat.

Začeli smo že takoj ob vstopu v novo leto. 1.1.2022 ob 1.37 smo dobili poziv na reševanje ponesrečenega pohodnika na poti z Valvazorjevega doma pod Stolom. Poškodovanega smo oskrbeli in nato klasično sestopili po poti ter ga nato v dolini Završnice predali reševalcem NMP Jesenice, dokončno so ga oskrbeli v SB Jesenice.

Še isti dan smo nato proti večeru ob 18.01 dobili še en poziv, tokrat za reševanje planinke na poti s Stola. Informacije smo imeli, da se je nahajala nekje ob poti nad Zabreško planino. Našli smo jo nepoškodovano in pospremili v dolino.

V nedeljo, 9.1.2022, smo dobili poziv za reševanje padalke z drevesa po vzletu s Sv. Petra nad Begunjami. Padalko in padalo smo uspešno rešili. Razen udarnin je bila brez večjih poškodb, zdravniške pomoči ni potrebovala.

Naslednjo nedeljo, 16.1.2022, je prišel poziv ob 20.42 na največjo in tudi najbolj naporno intervencijo v januarju – na poti s Komne nad Bohinjem sta zdrsnila dva planinca, kolegi s sosednje postaje GRS Bohinj so zaprosili za pomoč in Radovljičani smo se odzvali in odhiteli na pomoč v Bohinj. Ob odhodu z naše postaje v Lescah in prihodu na parkirišče pri Savici še nismo imeli natančnejših podatkov, zato smo z opremo, ki so jo Bohinjci pustili še spodaj, hitro odhiteli naproti mestu nesreče. Kolegi iz Bohinja so že prečesali dobršen del možnega mesta zdrsa, ponesrečencev še niso našli. Nato smo se prestavili še višje in tam spustili najprej enega reševalca ter ob pomoči upravljalca drona iz GRS Tržič prvega ponesrečenca tudi locirali. Ko je reševalec prišel do njega pa prva informacija – oseba brez znakov življenja. Za trenutek smo onemeli, nato pa zbrano nadaljevali z delom. Vodja sta se odločila, da ponesrečenca dvignemo na pot, zato smo spustili še enega reševalca z nosili. Delovali smo usklajeno na dveh sidriščih – radovljiško in bohinjsko. Spust in dvig sta bila naporna, okrog 200m, naporna tako za nas na sidriščih kot tudi za oba reševalca spodaj na zelo strmem pobočju z nekaj stene vmes. Prvega ponesrečenca smo dvignili in ena ekipa ga je nato po poti prepeljala v dolino. Ostali so ostali še zgoraj, spustili še enega reševalca, drugega ponesrečenca do jutra nismo našli. Nato zjutraj ponoven prelet drona in lociran ponesrečenec skoraj povsem na dnu pod steno. Odločitev je padla, dostopili bomo s spodnje strani in ga tako spustili v dolino. Na žalost je bil tudi drugi ponesrečenec že preminul. S tehniko štafetnega spusta smo ga spustili navzdol v dolino. Intervencijo smo tako zaključili naslednji dan okoli 12. ure.

Preberite si tudi prispevek kolega reševalca iz Bohinja na povezavi: https://www.grzs.si/aktualno/novice/resevanje-pod-komno/

N minil cel teden, pa smo reševalci GRS Radovljica dobili še en podoben poziv – v petek 21.1.2022 ob 20.26. Prihitimo na zbor v Završnici, načelnik poda prve informacije: iščemo turnega smučarja na Stolu, domov bi moral priti že popoldne. Kolegi reševalci iz Avstrije s postaje v Borovljah so pogrešanega iskali že od poznega popoldneva. Razdelimo se v dve skupini, prva gre po klasični poti na Stol z Valvazorja, druga pa od Lovskih koč proti Stolu s smeri Zelenice. Aktivirali smo tudi upravljalca drona, na pomoč nam je ponovno priskočil kolega iz GRS Tržič. Razmere na pobočjih Stola so bile zahtevne – močan veter in spihani, mestoma poledeneli predeli pobočij. Iskane osebe ponoči nismo našli. Z intervencijo smo nadaljevali takoj zjutraj. Ponovno smo šli na Stol z obeh smeri. Na poti navzgor prihajajo informacije z avstrijske strani. Avstrijski helikopter je ponesrečenca lociral na slovenski strani pod vrhom. Naša ekipa je nato pristopila do ponesrečenca, smučar je bil na žalost že pokojni. Helikopter Slovenske Policije je nato ponesrečenca dvignil in popeljal do Letališča Lesce. Reševalci smo se vrnili v dolino in po opravljeni analizi končno domov k našim družinam.

Ob zelo velikem številu nesreč v naših gorah so sledila številna opozorila za pohodnike in gornike, ki ostajajo na mestu vselej. Na pot v hribe in gore, sploh pozimi, se odpravljajmo spočiti, ustrezno izurjeni in opremljeni ter v dobrem psihofizičnem stanju. V zahtevnih razmerah moramo možnost napak in tveganje čimbolj znižati. Na žalost se še vedno dogajajo nesreče tudi zaradi uživanja alkohola in ostalih opojnih substanc. Cilj ni osvojen vrh ampak uspešen povratek nazaj domov!

Srečno v hribih in gorah, želimo vam varen in zanesljiv korak!